Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт - II фаза"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

 "Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза"

Решение  135.72 KB 23/01/2017, 15:29

Обявление  178.24 KB 23/01/2017, 15:29

Документация за участие  640.2 KB 23/01/2017, 15:29

Техническа спецификация  1.04 MB 23/01/2017, 15:29

Методика и критерий за оценка на офертите  425.69 KB 23/01/2017, 15:29

Образци на документи  289.5 KB 23/01/2017, 15:29

Проект на договор  431.81 KB 23/01/2017, 15:29

Разяснение по процедурата 137.59 KB 17/02/2017, 16:25

 

С решение №10-00-276/24.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора е прекратена ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза””

 

Решение за прекратяване на процедурата 129.61 KB 24/02/2017, 14:17СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/02/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали