Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора"


Решение 26/07/2019, 12:00

Обявление 26/07/2019, 12:00

Документация за участие 26/07/2019, 12:00

Техническа спецификация 26/07/2019, 12:00

Проект на договор 26/07/2019, 12:00

Образци 26/07/2019, 12:00

espd-request  26/07/2019, 12:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 14/08/2019, 17:01

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 12/09/2019,  16:26

Съобщение за отваряне на ценови предложения 01/10/2019, 17:05

Протокол за разглеждане на техническите предложения 08/10/2019, 17:10

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 08/10/2019, 17:10

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 08/10/2019, 17:10

Решение за избор на изпълнител 08/10/2019, 17:10


Съобщение до управителя на "БРАЗИЛ ТРЕЙД" ЕООД  22/10/2019 , 17:00


Протокол - нов  06/11/2019 , 17:22

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - нов  06/11/2019 , 17:22

Решение за избор на изпълнител - ново  06/11/2019, 17:22


Съобщение до управителя на „АБ ТЕРМ“ ООД 13/11/2019, 17:10


Договор 07/02/2020, 17:30


 

Горещ телефон
за сигнали