Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора"


Решение 26/07/2019, 12:00

Обявление 26/07/2019, 12:00

Документация за участие 26/07/2019, 12:00

Техническа спецификация 26/07/2019, 12:00

Проект на договор 26/07/2019, 12:00

Образци 26/07/2019, 12:00

espd-request  26/07/2019, 12:00

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 14/08/2019, 17:01


Протокол № 1 12/09/2019,  16:26

Горещ телефон
за сигнали