Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“"

Решение 137.39 KB 23/12/2016, 14:13 

Обявление 172.47 KB 23/12/2016, 14:13

Документация за участие 565.94 KB 23/12/2016, 14:13

Техническа спецификация 135.4 KB 23/12/2016, 14:13

Проект на договор 342.39 KB 23/12/2016, 14:13

Образци на документи 280 KB 23/12/2016, 14:13

Съобщение за отваряне на ценови оферти  108.47 KB 23/01/2017, 17:27

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/01/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 156.58 KB 01/02/2017, 17:21

Протокол № 2 128.39 KB 01/02/2017, 17:21

Протокол № 3 174.04 KB 01/02/2017, 17:22

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-155 165.4 KB 01/02/2017, 17:23

 

ДОГОВОР

Договор № 362 344.43 KB 29/03/2017, 15:58

Приложения

Приложение - Ценово предложение 453.69 KB 29/03/2017, 16:040

Приложение - Техническо предложение 120.41 KB 29/03/2017, 16:00 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали