Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

Решение 14/08/2019, 17:13

Обявление 14/08/2019, 17:13

Документация за участие 14/08/2019, 17:13

Техническа спецификация 14/08/2019, 17:13

Методика за оценка на офертите 14/08/2019, 17:13

Проект на договор 14/08/2019, 17:13

Образци 14/08/2019, 17:13

espd-request  14/08/2019, 17:13


Съобщение за отваряне на ценови оферти  09/09/2019 , 16:25

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 14:00


Протокол № 1  27/09/2019,  15:10

Протокол № 2  27/09/2019,  15:10

Протокол № 3  27/09/2019,  15:10

Решение № 10-00-1975  27/09/2019,  15:10

Горещ телефон
за сигнали