Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“ – от ул.„Кармен“ до съществуваща дъждовна канализация на ул. „Ген. Столетов“

Решение 27/12/2019, 17:30

Обявление 27/12/2019, 17:30

Документация за участие 27/12/2019, 17:30

Техническа спецификация 27/12/2019, 17:30

Техническо задание 27/12/2019, 17:30

Идейно решение 27/12/2019, 17:30

Изходни данни 27/12/2019, 17:30

Скица-1 27/12/2019, 17:30

Скица-2 27/12/2019, 17:30

Становища БТК 27/12/2019, 17:30

Проект на договор 27/12/2019, 17:30

Образци на документи 27/12/2019, 17:30

espd-request 27/12/2019, 17:30


Съобщение за отваряне на ценови оферти  23/04/2020 , 11:55

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/01/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 16/01/2020, 13:42

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  04/05/2020, 16:40

Протокол за разглеждане на техническите предложения  04/05/2020, 16:40

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  04/05/2020, 16:40

Решение № 10-00-1272 за избор на изпълнител  04/05/2020, 16:40

Горещ телефон
за сигнали