Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“ – от ул.„Кармен“ до съществуваща дъждовна канализация на ул. „Ген. Столетов“

Решение 27/12/2019, 17:30

Обявление 27/12/2019, 17:30

Документация за участие 27/12/2019, 17:30

Техническа спецификация 27/12/2019, 17:30

Техническо задание 27/12/2019, 17:30

Идейно решение 27/12/2019, 17:30

Изходни данни 27/12/2019, 17:30

Скица-1 27/12/2019, 17:30

Скица-2 27/12/2019, 17:30

Становища БТК 27/12/2019, 17:30

Проект на договор 27/12/2019, 17:30

Образци на документи 27/12/2019, 17:30

espd-request 27/12/2019, 17:30


Съобщение за отваряне на ценови оферти  23/04/2020 , 11:55

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/01/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 16/01/2020, 13:42

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  04/05/2020, 16:40

Протокол за разглеждане на техническите предложения  04/05/2020, 16:40

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  04/05/2020, 16:40

Решение № 10-00-1272 за избор на изпълнител  04/05/2020, 16:40

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали