Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II"


Решение 16/07/2019, 17:15

Обявление 16/07/2019, 17:15

Документация за участие 16/07/2019, 17:15

Техническо задание 16/07/2019, 17:15

Техническа спецификация 16/07/2019, 17:15

Количествено-стойностна сметка 16/07/2019, 17:15

Проект на договор 16/07/2019, 17:15

Проект  16/07/2019, 17:15

Образци на документи 16/07/2019, 17:15

espd-request  16/07/2019, 17:15

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/08/2019
Час: 11:00


Протокол 1  08/08/2019 , 16:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти 09/08/2019 , 14:22

Горещ телефон
за сигнали