Избор на изпълнител за доставка на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Избор на изпълнител за доставка на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Община Стара Загора в три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Доставка на 2 (два) боя употребявани лекотоварни автомобили"
Обособена позиция № 2 "Доставка на нов пътнически автомобил (микрубус)"
Обособена позиция № 3 "Доставка на употребяван лек автомобил"

Решение 219.73 KB 06/12/2016, 17:10

Обявление 324.72 KB 06/12/2016, 17:10

Документация за участие 555.23 KB 06/12/2016, 17:10

Техническа спецификация 314.33 KB 06/12/2016, 17:10

Проект на договор 358.14 KB 06/12/2016, 17:10

Образци на документи 312 KB 06/12/2016, 17:10


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2016
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗАНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРИТЕ

Протокол № 1 116.49 KB 06/02/2017, 16:53

Протокол № 2 133.33 KB 06/02/2017, 16:53

Решение за прекратяване на процедурата 149.66 KB 06/02/2017, 16:53

Обявление за прекратяване на процедурата 323.35 KB 07/02/2017, 15:47

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали