Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на МПС"


Решение 221.09 KB 07/02/2018, 15:19

Обявление 313.69 KB 07/02/2018, 15:19

Приложения 398.19 KB 07/02/2018, 15:19

Проект на договор 233.41 KB 07/02/2018, 15:19

Документация за участие 371 KB 07/02/2018, 15:19

Образци на документи 270 KB 07/02/2018, 15:19

Ценова оферта 273.5 KB 07/02/2018, 15:19

 

Разяснение по процедурата 167.04 KB 12/02/2018, 16:54

Разяснение по процедурата 160.76 KB 19/02/2018, 16:48

Разяснение по процедурата 371.99 KB 28/02/2018, 10:47


Съобщение за отваряне на ценови оферти  21/03/2018, 14:45СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  02/05/2018 , 17:05

Протокол № 2  02/05/2018 , 17:05

Протокол № 3  02/05/2018 , 17:05

 

Решение

Решение № 10-00-620  02/05/2018 , 17:05

 

Договор

Договор № 1403  18/10/2018 , 09:54

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 09:54

Приложение - предложение за изпълнение  18/10/2018 , 09:54

 

 

Горещ телефон
за сигнали