Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Решение 20/12/2019, 16:10

Обявление 20/12/2019, 16:10

Документация за участие 20/12/2019, 16:10

Техническа спецификация 20/12/2019, 16:10

Единен наръчник 20/12/2019,16:10

Проект на договор 20/12/2019, 16:10

Образци на документи 20/12/2019, 16:10

espd-request 20/12/2019, 16:10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 18/02/2020, 11:55

Съобщение за отваряне на ценови оферти  08/04/2020 , 11:10

Протокол за разглеждане на техническите предложения 22/05/2020, 17:00

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 22/05/2020, 17:00

Протокол за класиране на участниците 22/05/2020, 17:00

Решение за избор на изпълнител 22/05/2020, 17:00


Съобщение до управителя на "Триера комюникейшънс" ЕООД  05/06/2020 , 17:05


Договор 24/07/2020, 16:33

Горещ телефон
за сигнали