Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Решение 20/12/2019, 16:10

Обявление 20/12/2019, 16:10

Документация за участие 20/12/2019, 16:10

Техническа спецификация 20/12/2019, 16:10

Единен наръчник 20/12/2019,16:10

Проект на договор 20/12/2019, 16:10

Образци на документи 20/12/2019, 16:10

espd-request 20/12/2019, 16:10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 18/02/2020, 11:55

Съобщение за отваряне на ценови оферти  08/04/2020 , 11:10

Протокол за разглеждане на техническите предложения 22/05/2020, 17:00

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 22/05/2020, 17:00

Протокол за класиране на участниците 22/05/2020, 17:00

Решение за избор на изпълнител 22/05/2020, 17:00


Съобщение до управителя на "Триера комюникейшънс" ЕООД  05/06/2020 , 17:05


Договор 24/07/2020, 16:33

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали