Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучително посещение на екипа по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“, финансиран по ФМ на ЕИП"

 

Решение 224.28 KB 30/12/2016, 14:31 

Обявление 317.6 KB 30/12/2016, 14:31

Документация за участие 558.78 KB 30/12/2016, 14:31

Техническа спецификация 360.28 KB 30/12/2016, 14:31

Проект на договор 492.02 KB 30/12/2016, 14:31

Образци на документи 295.5 KB 30/12/2016, 14:31

Въпрос 4 613.91 KB 25/01/2017, 15:12

 

Разяснение по процедурата 161.82 KB 06/01/2017, 16:11

Разяснение по процедурата 143.44 KB 10/01/2017, 10:34

Разяснение по процедурата 123.81 KB 18/01/2017, 12:19

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.67 KB 14/02/2017, 10:29

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 313.37 KB 23/01/2017, 17:19

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/02/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 148.95 KB 28/02/2017, 12:18

Протокол № 2 130.67 KB 28/02/2017, 12:18

Протокол № 3 141.24 KB 28/02/2017, 12:18

 

Решение

Решение № 10-00-287 136.54 KB 28/02/2017, 12:18

 

Договор

Договор № 492  25/09/2018 , 17:09

Приложение - ценово предложение  25/09/2018 , 17:09

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  25/09/2018 , 17:09

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/01/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали