Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

 "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора"

Решение 132.39 KB 16/01/2017, 16:34 

Обявление  176.19 KB 16/01/2017, 16:34

Документация за участие  470.72 KB 16/01/2017, 16:34

Техническа спецификация  336.27 KB 16/01/2017, 16:34

Методика за оценка на офертите  255.57 KB 16/01/2017, 16:34

Проект на договор  318.5 KB 16/01/2017, 16:34

Образци на документи  268.5 KB 16/01/2017, 16:34

Разяснения по процедурата  135.82 KB 01/02/2017, 16:33

Съобщение за отваряне на ценови оферти 148.37 KB 19/04/2017, 12:02


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/02/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 169.71 KB 28/02/2017, 16:28

Протокол № 2 265.01 KB 05/05/2017, 15:53

Протокол № 3 136.22 KB 05/05/2017, 15:53

Протокол № 4 201.51 KB 05/05/2017, 15:53

 

Решение

Решение № 10-00-747 165.05 KB 05/05/2017, 15:53

 

Договор

Договор № 1122 452.27 KB 11/07/2017, 11:52

Приложение № 1 51.64 KB 11/07/2017, 11:52

Приложение № 2 340.26 KB 11/07/2017, 11:52

Приложение № 3 60.42 KB 11/07/2017, 11:52

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали