Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ТГ „Княз Симеон Търновски” и сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов”

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, УПИ Іиконом. техникум, кв. 10 по плана на гр. Стара Загора и реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов”, УПИ Ветеринарен техникум, кв. 19а „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора"

Решение 137.63 KB 06/06/2016, 17:09

Обявление 176.82 KB 06/06/2016, 17:09

Документация за участие 478.05 KB 06/06/2016, 17:09

Проект на договор 210.4 KB 06/06/2016, 17:09

Скица - Търговска гимназия 614.44 KB 06/06/2016, 17:09

Скица - Ветеринарен техникум 555.71 KB 06/06/2016, 17:09

Техническо задание - Търговска гимназия 237.12 KB 06/06/2016, 17:09

Техническо задание - Ветеринарен техникум 233.16 KB 06/06/2016, 17:09

АОС - Търговска гимназия 1.58 MB 06/06/2016, 17:09

Скици АГКК - Ветеринарен техникум 1.82 MB 06/06/2016, 17:09

Методика за определяне на комплексната оценка 323.66 KB 06/06/2016, 17:15

Образци на документи 288.5 KB 06/06/2016, 17:09

 

Разяснение по процедурата 410.71 KB 16/06/2016, 17:15

Конструктивно становище Търговска гимназия 3 MB 16/06/2016, 17:15

Технически паспорт Професионална гимназия по ветеринарна медицина 37.16 MB 16/06/2016, 17:15

Съобщение за отваряне на ценови оферти 115.32 KB 12/07/2016, 17:05СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/06/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/06/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 1  119.88 KB 26/07/2016, 11:12

Протокол 2  133.15 KB 26/07/2016, 11:12

Протокол 3  136.96 KB 26/07/2016, 11:12

 

Решение

Решение 10-00-1529 от 25.07.2016 г. 207.89 KB 26/07/2016, 11:12

 

Договор и приложения

Договор № 1961 232.92 KB 02/09/2016, 14:13

Приложение - ценово предложение 119.8 KB 02/09/2016, 14:13

Приложение - техническо предложение 2.68 MB 02/09/2016, 14:13

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали