Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ към Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020 - Инвестиционни програми"

Решение 145.28 KB 11/12/2017, 14:32

Обявление 182.48 KB 11/12/2017, 14:32

Документация за участие 510.54 KB 11/12/2017, 14:32

Техническа спецификация 460.23 KB 11/12/2017, 14:32

Проект на договор 579.8 KB 11/12/2017, 14:32

Скици кадастър 2.89 MB 11/12/2017, 14:32

Скици регулация 5.66 MB 11/12/2017, 14:32

Образци на документи 270.5 KB 11/12/2017, 14:32

Разяснение по процедурата 160.66 KB 04/01/2018, 14:07

 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/01/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/01/2018
Час: 11:00

Горещ телефон
за сигнали