Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в  Община Стара Загора по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на нови детски площадки и обновяване на съществуващи“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортни площадки"

Решение  02/08/2019, 11:00

Обявление  02/08/2019, 11:00

Документация за участие  02/08/2019, 11:00

Техническа спецификация  02/08/2019, 11:00

Проект на договор Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Проект на договор Обособена позиция № 2  02/08/2019, 11:00

Образци на документи Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Образци на документи Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Образец ЕЕДОП  02/08/2019, 11:00

espd-request  02/08/2019, 11:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/09/2019
Час: 11:30


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 11/09/2019, 16:55

Съобщение за отваряне на ценови предложения 27/11/2019, 17:00

Горещ телефон
за сигнали