Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в  Община Стара Загора по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на нови детски площадки и обновяване на съществуващи“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортни площадки"

Решение  02/08/2019, 11:00

Обявление  02/08/2019, 11:00

Документация за участие  02/08/2019, 11:00

Техническа спецификация  02/08/2019, 11:00

Проект на договор Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Проект на договор Обособена позиция № 2  02/08/2019, 11:00

Образци на документи Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Образци на документи Обособена позиция № 1  02/08/2019, 11:00

Образец ЕЕДОП  02/08/2019, 11:00

espd-request  02/08/2019, 11:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/09/2019
Час: 11:30


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 11/09/2019, 16:55

Съобщение за отваряне на ценови предложения 27/11/2019, 17:00

Протокол за разглеждане на техническите предложения 22/05/2020, 15:54

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 22/05/2020, 15:54

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 22/05/2020, 15:54

Решение за прекратяване 22/05/2020, 15:54


Съобщение до управителя на "ДЖЕМЕР" ЕООД 08/06/2020, 15:46

Съобщение до управителя на "ХАДЖИЕВ СТРОЙ" ЕООД 08/06/2020, 15:46

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали