Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза""


Във връзка с постъпила жалба по обществена поръчка с предмет „Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“, с която е поискана временна мярка "спиране на процедурата" Ви уведомявам, че процедурата е спряна на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/01/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

С настоящото Ви уведомявам, че обществена поръчка с предмет „Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“ е възобновена с решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 10-00-363/14.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора, с което са определени следните срокове:

 

Решение за изменение на сроковете 151.01 KB 17/03/2017, 12:03

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/03/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/03/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Решение № 10-00-363/14.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването на същото в РОП.

 Разяснение по процедурата 151.35 KB 15/03/2017, 16:52

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 156.33 KB 10/04/2017, 15:19

Протокол № 2 140.36 KB 10/04/2017, 15:19

Протокол № 3 744.06 KB 30/05/2017, 14:45

Протокол № 4 313.07 KB 30/05/2017, 14:45

 Съобщение за отваряне на ценови оферти 149.42 KB 04/05/2017, 16:22

 

Доклад

Доклад 780.29 KB 30/05/2017, 14:45

 

Решение

Решение № 10-00-996 389.44 KB 30/05/2017, 14:45

 

Договор

Договор № 474  09/05/2018 , 10:34

Приложение - ценово предложение  25/09/2018 , 17:00

Приложение - техническо предложение 1 част  25/09/2018 , 17:00

Приложение - техническо предложение 2 част  25/09/2018 , 17:00

Приложение - техническо предложение 3 част  25/09/2018 , 17:00

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали