Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"


Решение 139.63 KB 08/02/2018, 16:48

Обявление 189.87 KB 08/02/2018, 16:48

Документация за участие 832.19 KB 08/02/2018, 16:48

Проект на договор 609.73 KB 08/02/2018, 16:48

Акт скица 1.13 MB 08/02/2018, 16:48

Техническо задание 238.22 KB 08/02/2018, 16:48

Техническа спецификация 209 KB 08/02/2018, 16:48

Образци на документи 338.5 KB 08/02/2018, 16:48

Архитектурно заснемане 3.13 MB 08/02/2018, 16:48

Обследване енергийна ефективност 20.72 MB 08/02/2018, 16:48

Технически паспорт и техническо обследване 21.65 MB 08/02/2018, 16:48

 

Разяснение по процедурата  07/03/2018 , 15:20


Съобщение за отваряне на ценови оферти  03/05/2018 , 17:33


Съобщение до представляващия ДЗЗД „НОВИ УЧИЛИЩА“ 12/06/2018, 15:40


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/03/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  05/04/2018 , 12:57

Протокол № 2  31/05/2018 , 16:43

Протокол № 3  31/05/2018 , 16:43

Протокол № 4  31/05/2018 , 16:43

 

Доклад

Доклад  31/05/2018 , 16:43

 

Решение 

Решение № 10-00-830  31/05/2018 , 16:43

 

Договор

Договор № 1652  18/10/2018 , 10:01

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 10:01

Приложение - линеен график  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 1 част  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 2 част  18/10/2018 , 10:01

Приложение - техническо предложение 3 част  18/10/2018 , 10:01

Горещ телефон
за сигнали