Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"

Решение 139.63 KB 08/02/2018, 16:48

Обявление 189.87 KB 08/02/2018, 16:48

Документация за участие 832.19 KB 08/02/2018, 16:48

Проект на договор 609.73 KB 08/02/2018, 16:48

Акт скица 1.13 MB 08/02/2018, 16:48

Техническо задание 238.22 KB 08/02/2018, 16:48

Техническа спецификация 209 KB 08/02/2018, 16:48

Образци на документи 338.5 KB 08/02/2018, 16:48

Архитектурно заснемане 3.13 MB 08/02/2018, 16:48

Обследване енергийна ефективност 20.72 MB 08/02/2018, 16:48

Технически паспорт и техническо обследване 21.65 MB 08/02/2018, 16:48СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/03/2018
Час: 11:00

Горещ телефон
за сигнали