Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, 1. кв. „Железник“, ул. „Младост“ №19, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, 2. кв. „Железник“, ул. „Младост“ №21, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, 3. кв. „Три чучура - север“, бл. 76, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Младост“ №25 ,вх.“0“, „А“, “Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ №6 , вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Одринска епопея“ №5, вх.“0“, „А“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.69, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 32 , вх."А", "Б", "В"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 33, вх."0", "А","Б","В""


Решение 141.03 KB 29/06/2016, 17:18

Обявление 252.64 KB 29/06/2016, 17:18

Документация за участие 825.79 KB 29/06/2016, 17:17

Техническа спецификация 2.34 MB 29/06/2016, 17:18

Образци на документи 297.5 KB 29/06/2016, 17:17

Обследвания ул. "Младост" № 19 90.46 MB 29/06/2016, 17:17

Обследвания ул. "Младост" № 21 83.54 MB 29/06/2016, 17:17

Обследвания кв. "Три чучура - север" бл. 76 83.45 MB 29/06/2016, 17:17

Обследвания ул. "Младост" № 25 97.79 MB 29/06/2016, 17:17

Обследвания ул. "Иван Киров Вазов" № 6 80.64 MB 29/06/2016, 17:18

Обследвания ул. "Одринска епопея" № 5 82.33 MB 29/06/2016, 17:18

Обследвания кв. "Три чучура - север" бл. 69 97.16 MB 29/06/2016, 17:18

Обследвания кв. "Казански" бл. 32 99.54 MB 29/06/2016, 17:18

Обследвания кв. "Казански" бл. 33 102.23 MB 29/06/2016, 17:18

 

Разяснения по процедурата  200.79 KB 27/07/2016, 15:54


 

Съобщение за отваряне на ценови оферти  121.75 KB 20/09/2016, 16:00

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/08/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/08/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 303.16 KB 18/08/2016, 16:14

Протокол № 2 694.53 KB 13/10/2016, 17:27

Протокол № 3 159.1 KB 13/10/2016, 17:27

Протокол № 4 161.88 KB 13/10/2016, 17:27

 

Доклад

Доклад 750.97 KB 13/10/2016, 17:27

 

Решение

Решение № 10-00-2128 150.11 KB 13/10/2016, 17:27

 

Договор 

Обособена позиция № 1

Договор № 2384  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение 1 част  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение 2 част  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 2

Договор № 2380  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 3

Договор № 2381  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 4

Договор № 2384-1  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 5

Договор № 2371  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 6

Договор № 2373  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 7

Договор № 2382  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 8

Договор № 2374  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Обособена позиция № 9

Договор № 2383  27/09/2018 , 14:58

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 14:58

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 14:58

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали