Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. за обект: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. за обект: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А"

Решение 141.37 KB 28/06/2016, 17:07


Доклад 192.94 KB 09/08/2016, 11:10

Протокол 150.43 KB 09/08/2016, 11:10

Решение № 10-00-1646 581.73 KB 09/08/2016, 11:10

 

Договор № 1975 712.82 KB 02/09/2016, 17:24

Приложение - ценово предложение  104.75 KB 02/09/2016, 17:24

Приложение - техническо предложение 1 част 1.4 MB 02/09/2016, 17:24

Приложение - техническо предложение 2 част 1.09 MB 02/09/2016, 17:24

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали