Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора"

Решение  27/12/2019 , 11:27

Обявление  27/12/2019 , 11:27

Документация за участие  27/12//2019 , 11:27

Техническа спецификация  27/12/2019 , 11:27

Разрешение за строеж  27/12/2019 , 11:27

Количествено - стойностна сметка  27/12/2019 , 11:27

Образец ЕЕДОП  27/12/2019 , 11:27

Образци на документи  27/12/2019 , 11:27

Работен проект  27/12/2019 , 11:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/02/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/02/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  30/01/2020 , 17:15


Решение за промяна на срокове  30/01/2020 , 17:20

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/02/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/03/2020
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 20/03/2020, 12:22


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 13/04/2020, 14:41

Протокол за разглеждане на техническите предложения 13/04/2020, 14:41

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 13/04/2020, 14:41

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 13/04/2020, 14:41

Решение за избор на изпълнител 13/04/2020, 14:41


Договор 24/07/2020, 17:05

Горещ телефон
за сигнали