Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора"

Решение  27/12/2019 , 11:27

Обявление  27/12/2019 , 11:27

Документация за участие  27/12//2019 , 11:27

Техническа спецификация  27/12/2019 , 11:27

Разрешение за строеж  27/12/2019 , 11:27

Количествено - стойностна сметка  27/12/2019 , 11:27

Образец ЕЕДОП  27/12/2019 , 11:27

Образци на документи  27/12/2019 , 11:27

Работен проект  27/12/2019 , 11:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/02/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/02/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата  30/01/2020 , 17:15


Решение за промяна на срокове  30/01/2020 , 17:20

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/02/2020
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/03/2020
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 20/03/2020, 12:22


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 13/04/2020, 14:41

Протокол за разглеждане на техническите предложения 13/04/2020, 14:41

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 13/04/2020, 14:41

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 13/04/2020, 14:41

Решение за избор на изпълнител 13/04/2020, 14:41


Договор 24/07/2020, 17:05

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали