Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг"     


Решение 16/07/2019, 17:09

 

Горещ телефон
за сигнали