Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство"


Решение  19/12/2019 , 17:04

Обявление  19/12/2019 , 17:04

Документация за участие  19/12/2019 , 17:04

Техническа спецификация  19/12/2019 , 17:04

Образци на документи  19/12/2019 , 17:04

Образец ЕЕДОП  19/12/2019 , 17:04

Количествено - стойностна сметка  19/12/2019 , 17:04

Проект  19/12/2019 , 17:04

espd-request  19/12/2019 , 17:04

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 09/03/2020, 16:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения 20/03/2020, 12:28

Съобщение 23/03/2020, 15:30

Протокол за разглеждане на техническите предложения 29/04/2020, 16:33

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 29/04/2020, 16:33

Решение за избор на изпълнител 29/04/2020, 16:33


Съобщение до представляващия обединение "Д4 КЪМПАНИ - СТРЕЗА"  18/05/2020 , 14:35


Договор 24/07/2020, 17:20

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали