Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство"


Решение  19/12/2019 , 17:04

Обявление  19/12/2019 , 17:04

Документация за участие  19/12/2019 , 17:04

Техническа спецификация  19/12/2019 , 17:04

Образци на документи  19/12/2019 , 17:04

Образец ЕЕДОП  19/12/2019 , 17:04

Количествено - стойностна сметка  19/12/2019 , 17:04

Проект  19/12/2019 , 17:04

espd-request  19/12/2019 , 17:04

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 09/03/2020, 16:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения 20/03/2020, 12:28

Съобщение 23/03/2020, 15:30

Протокол за разглеждане на техническите предложения 29/04/2020, 16:33

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 29/04/2020, 16:33

Решение за избор на изпълнител 29/04/2020, 16:33


Съобщение до представляващия обединение "Д4 КЪМПАНИ - СТРЕЗА"  18/05/2020 , 14:35


Договор 24/07/2020, 17:20

Горещ телефон
за сигнали