Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора

Решение 02/08/2019, 16:44

Обявление 02/08/2019, 16:44

Документация за участие 02/08/2019, 16:44

Техническа спецификация 02/08/2019, 16:44

Количествено-стойностна сметка 02/08/2019, 16:44

Проект 02/08/2019, 16:44

Проект на договор 02/08/2019, 16:44

Образци 02/08/2019, 16:44

Образец ЕЕДОП 02/08/2019, 16:44

espd-request  02/08/2019, 16:44

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 16:57


Решение за одобряване на обявление за изменение 23/08/2019, 16:07

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/09/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/09/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/09/2019 , 15:45

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 27/09/2019, 14:26

Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/09/2019, 14:26

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/09/2019, 14:26

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 27/09/2019, 14:26

Решение за избор на изпълнител 27/09/2019, 14:26


Договор 18/12/2019, 16:50

Горещ телефон
за сигнали