Извършване на строително монтажни работи по проект: “Санитарен възел, обслужващ музей „Неолитни жилища“

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Извършване на строително монтажни работи по проект: “Санитарен възел, обслужващ музей „Неолитни жилища“ ПИ 68850.502.498 съгл. КК, гр. Стара Загора, УПИ IIза археологически комплекс, кв. 524 по плана на гр. Стара Загора"


Решение 139.94 KB 07/10/2016, 17:20 

Обявление 183.15 KB 07/10/2016, 17:20

Документация за участие 648.25 KB 07/10/2016, 17:20

Техническа спецификация 465.09 KB 07/10/2016, 17:20

Образци на документи 281.5 KB 07/10/2016, 17:20

Количествено - стойностна сметка 27.18 KB 07/10/2016, 17:20

Част Архитектура 17.06 MB 07/10/2016, 17:20

Част Електро 5.6 MB 07/10/2016, 17:20

Част Геодезия 8.18 MB 07/10/2016, 17:20

Част ИГП 1.25 MB 07/10/2016, 17:20

Част ПБЗ 2.68 MB 07/10/2016, 17:20

Част Строителни конструкции 10.79 MB 07/10/2016, 17:20

Част ВИК 7.04 MB 07/10/2016, 17:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти 252.8 KB 22/11/2016, 17:21


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/11/2016
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/11/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 113.97 KB 28/11/2016, 15:33

Протокол № 2 120.94 KB 28/11/2016, 15:33

Протокол № 3 132.89 KB 28/11/2016, 15:33

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-2524 153.56 KB 28/11/2016, 15:33

 

ДОГОВОР

Договор № 2920 543.8 KB 17/02/2017, 11:56

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали