Извършване на строително монтажни работи за обект: "Осигуряване на достъпна среда на музей "Неолитни жилища"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Извършване на строително монтажни работи за обект: “Осигуряване на достъпна среда на музей „Неолитни жилища“"

Решение 139.76 KB 15/07/2016, 17:19

Обявление 173.68 KB 15/07/2016, 17:19

Документация за участие 590.54 KB 15/07/2016, 17:19

Техническа спецификация 251.55 KB 15/07/2016, 17:19

Образци на документи 262 KB 15/07/2016, 17:19

Количествена сметка 13.97 KB 15/07/2016, 17:19

Проекти 30.21 MB 15/07/2016, 17:19

Решение за прекратяване на процедурата 120.37 KB 23/08/2016, 17:31СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/08/2016
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/08/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали