Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69"


Решение 135.46 KB 28/02/2018, 15:52

Обявление  185.15 KB 28/02/2018, 15:52

Документация за участие 667.89 KB 28/02/2018, 15:52

Техническа спецификация  310.54 KB 28/02/2018, 15:52

Количествено-стойностна сметка 75.5 KB 28/02/2018, 15:52

Образци на документи 263.5 KB 28/02/2018, 15:52

Проект на договор 304.29 KB 28/02/2018, 15:52


Съобщение за отваряне на ценови оферти  05/04/2018 , 12:52


Съобщение до представляващия консорциум "Д4 КЪМПАНИ"  02/05/2018 , 14:20СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/03/2018
Час: 11:00
 
 
Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите
 
 
 
Доклад
 
 
 
Решение
 
 
 
Договор
 

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 10:10

Приложение - техническо предложение  18/10/2018 , 10:10

 

Горещ телефон
за сигнали