Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Решение 31/12/2019, 10:54

Обявление 31/12/2019, 10:54

Документация за участие 31/12/2019, 10:54

Техническо задание 31/12/2019, 10:54

Зала спецификация 31/12/2019, 10:54

Изходни данни 31/12/2019, 10:54

Приложение № 1 31/12/2019, 10:54

Образец ЕЕДОП 31/12/2019, 10:54

espd-request 31/12/2019, 10:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 30/03/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 13/01/2020, 15:46

Разяснение по процедурата  30/01/2020 , 15:11

Разяснение по процедурата 20/02/2020, 16:49

Разяснение по процедурата 04/03/2020, 14:58

Разяснение по процедурата 16/03/2020, 14:33

Номинация за жури 16/03/2020, 14:52

Разяснение за удължаване на срока за приемане на проекти  17/03/2020 , 13:36

Разяснение по процедурата  25/03/2020 , 12:08


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение № 10-00-918 от 25.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, срокът за получаване на конкурсни проекти или на заявления за участие е изменен и същите ще се подават до 30.04.2020 г. до 17:30 часа.

Решение за изменение 27/03/2020, 10:42

 

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 30/04/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 13/04/2020, 15:19

Разяснение по процедурата  22/04/2020 , 16:00

Разяснение по процедурата  23/04/2020 , 15:25

Окончателен състав на жури  30/04/2020 , 15:47


Съобщение за провеждане на публично заседание 19/06/2020, 16:32


Протокол на основание чл. 88, ал. 4 от ППЗОП  15/07/2020 , 16:04

 

Горещ телефон
за сигнали