Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Решение 31/12/2019, 10:54

Обявление 31/12/2019, 10:54

Документация за участие 31/12/2019, 10:54

Техническо задание 31/12/2019, 10:54

Зала спецификация 31/12/2019, 10:54

Изходни данни 31/12/2019, 10:54

Приложение № 1 31/12/2019, 10:54

Образец ЕЕДОП 31/12/2019, 10:54

espd-request 31/12/2019, 10:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 30/03/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 13/01/2020, 15:46

Разяснение по процедурата  30/01/2020 , 15:11

Разяснение по процедурата 20/02/2020, 16:49

Разяснение по процедурата 04/03/2020, 14:58

Разяснение по процедурата 16/03/2020, 14:33

Номинация за жури 16/03/2020, 14:52

Разяснение за удължаване на срока за приемане на проекти  17/03/2020 , 13:36

Разяснение по процедурата  25/03/2020 , 12:08


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение № 10-00-918 от 25.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, срокът за получаване на конкурсни проекти или на заявления за участие е изменен и същите ще се подават до 30.04.2020 г. до 17:30 часа.

Решение за изменение 27/03/2020, 10:42

 

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 30/04/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 13/04/2020, 15:19

Разяснение по процедурата  22/04/2020 , 16:00

Разяснение по процедурата  23/04/2020 , 15:25

Окончателен състав на жури  30/04/2020 , 15:47


Съобщение за провеждане на публично заседание 19/06/2020, 16:32


Протокол № 3 на основание чл. 88, ал. 4 от ППЗОП  15/07/2020 , 16:04

Протокол № 1 на основание чл. 88, ал. 4 от ППЗОП  16/10/2020 , 16:44

Приложения към Протокол № 1  16/10/2020, 16:44

Протокол № 2 на основание чл. 88, ал. 4 от ППЗОП  16/10/2020 , 16:44

Протокол № 4 на основание чл. 88, ал. 4 от ППЗОП  16/10/2020 , 16:44

Доклад  16/10/2020, 16:46

Решение № 10-00-2489 за избор на изпълнител  16/10/2020, 16:46


Съобщение до управителя на "Архитектоника студио" ООД  03/11/2020, 15:01

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали