Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора"


Решение  22/11/2019 , 14:50

Обявление  22/11/2019 , 14:50

Документация за участие  22/11/2019 , 14:50

Техническо задание  22/11/2019 , 14:50

Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019 , 14:50

Приложение  22/11/2019 , 14:50

Образец ЕЕДОП  22/11/2019 , 14:50

Изходни данни  22/11/2019 , 14:50

espd-request  22/11/2019 , 14:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 17/02/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 27/11/2019, 17:13

Решение за прекратяване на процедурата 05/12/2019, 16:55

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали