Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора"


Решение  22/11/2019 , 14:50

Обявление  22/11/2019 , 14:50

Документация за участие  22/11/2019 , 14:50

Техническо задание  22/11/2019 , 14:50

Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019 , 14:50

Приложение  22/11/2019 , 14:50

Образец ЕЕДОП  22/11/2019 , 14:50

Изходни данни  22/11/2019 , 14:50

espd-request  22/11/2019 , 14:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 17/02/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 27/11/2019, 17:13

Решение за прекратяване на процедурата 05/12/2019, 16:55

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали