Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора"


Решение  22/11/2019 , 14:50

Обявление  22/11/2019 , 14:50

Документация за участие  22/11/2019 , 14:50

Техническо задание  22/11/2019 , 14:50

Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019 , 14:50

Приложение  22/11/2019 , 14:50

Образец ЕЕДОП  22/11/2019 , 14:50

Изходни данни  22/11/2019 , 14:50

espd-request  22/11/2019 , 14:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 17/02/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 27/11/2019, 17:13

Решение за прекратяване на процедурата 05/12/2019, 16:55

 

Горещ телефон
за сигнали