Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора"


Решение  22/11/2019 , 14:50

Обявление  22/11/2019 , 14:50

Документация за участие  22/11/2019 , 14:50

Техническо задание  22/11/2019 , 14:50

Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019 , 14:50

Приложение  22/11/2019 , 14:50

Образец ЕЕДОП  22/11/2019 , 14:50

Изходни данни  22/11/2019 , 14:50

espd-request  22/11/2019 , 14:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 17/02/2020
Час: 17:30


Разяснение по процедурата 27/11/2019, 17:13

Решение за прекратяване на процедурата 05/12/2019, 16:55

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали