Открит конкурс за идеен проект за: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона"


Решение 222.27 KB 01/12/2017, 16:47

Обявление 205.56 KB 01/12/2017, 16:47

Документация за участие 474.67 KB 01/12/2017, 16:47

Техническо задание 387.58 KB 01/12/2017, 16:47

Образци на документи 409.94 KB 01/12/2017, 16:47

Изходни данни 11.82 MB 01/12/2017, 16:51

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 28/02/2018
Час: 17:30

Разяснение по процедурата  09/02/2018 , 16:08

Разяснение по процедурата  13/02/2018 , 16:30

Разяснение по процедурата  19/02/2018 , 16:46

Номинация за жури  14/02/2018 , 17:12

Окончателен състав на жури  27/02/2018 , 16:54

Писмо за провеждане на публично заседание  24/04/2018 , 11:23

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  18/05/2018 , 15:44

Протокол № 2  18/05/2018 , 15:44

Протокол № 3  18/05/2018 , 15:44

Доклад

Доклад  18/05/2018 , 15:44

Оценки на журито  18/05/2018 , 15:44

Решение

Решение № 10-00-637  18/05/2018 , 15:44

 

Съобщения

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "АУТЛАЙН" ООД 07/06/2018, 12:00

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "НОВИЗА" ЕООД 07/06/2018, 12:00

 

 


По инициатива на Камара на архитектите в България - регионална колегия Стара Загора, Община Стара Загора ще организира изложба на представените проекти във връзка с проведен открит конкурс по реда на ЗОП за обект: "Стара Загора - град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей "Литературна Стара Загора" и контактна зона".

Представените проекти в горепосочения конкурс ще бъдат изложени на 08.06.2018 г. от 14:00 ч  в зала 2 , ет. 2 в сградата на общинска администрация, находяща се на бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.


 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали