Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора"


Решение 139.06 KB 11/12/2017, 14:25

Обявление 183.71 KB 11/12/2017, 14:25

Документация за участие 626.54 KB 11/12/2017, 14:25

Образци на документи 260.5 KB 11/12/2017, 14:25


Съобщение за отваряне на ценови оферти 22/03/2018, 17:02
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Дата: 11/01/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/01/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 326.33 KB 20/04/2018, 15:59 

Протокол № 2 138.1 KB 20/04/2018, 15:59 

Протокол № 3 320.25 KB 20/04/2018, 15:59 

Протокол № 4 323.01 KB 20/04/2018, 16:00 

 

Доклад

Доклад 468.28 KB 20/04/2018, 15:59

 

Решение

Решение № 10-00-595 399.1 KB 20/04/2018, 16:00

 

Договор

Договор № 1124  17/10/2018 , 11:42

Приложение - ценово предложение  17/10/2018 , 11:42

Приложение - техническо предложение  17/10/2018 , 11:42

Горещ телефон
за сигнали