Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием“ и „Сладко бебе“ /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием“ и „Сладко бебе“ /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години" Решение Проект на договор

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020"…

Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Основен ремонт на физкултурен салон на СУ "МАКСИМ ГОРКИ" гр.Стара Загора, ул."Сава Силов" №69" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 13/03/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА…

Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 29/03/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ…

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни…

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 11/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност…

Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз…

Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   "Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН, за функционалностите „Местни данъци…

Горещ телефон
за сигнали