Открит конкурс за идеен проект за: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона" СРОК…

Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 02/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с 2 (два) обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:обект 1: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище, кв.644в,гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност…

Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 03/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ…

Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на…

Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора за Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с…

Изпълнение на авариен ремонт на покривното покритие на сградата на Регионален исторически музей град Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изпълнение на авариен ремонт на покривното покритие на сградата на Регионален исторически музей град Стара Загора, с административен адрес бул.“Руски“ № 42“в УПИ…

Горещ телефон
за сигнали