Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А“

Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. "Три чучура - север", гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора“     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 07/09/2016Час: 15:00УСЛОВИЯ…

Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на газьол за отопление“ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка…

Изработване на инвестиционен проект - фаза работен проект, в съответствие с приет от ЕСУТ идеен проект за Реконструкция на Зоопарк, гр. Стара Загора и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекта

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изработване на инвестиционен проект - фаза работен проект, в съответствие с приет от ЕСУТ идеен проект за Реконструкция на Зоопарк, гр. Стара…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“, „Б“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“,…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура - север“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Гео Милев“ №1, вх.“0“, „А“, „Б“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Гео Милев“ №1, вх.“0“, „А“, „Б“" 

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №151 , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №151 , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“" …

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №30, вх. „0“, „А“, „Б“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №47, вх. „0“, „А“, „Б“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията…

Горещ телефон
за сигнали