Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан" - училищна сграда, /зала по борба и покрит плувен басейн/ - ПОДОБЕКТ: УЧИЛИЩНА СГРАДА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан" -…

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” за Обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура:…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на надлез над ЖП…

Доставка на работно облекло за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на работно облекло за нуждите на Община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 04/05/2017Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата: 05/05/2017Час: 11:00Място: гр.…

Изготвяне на работни инвестиционни проекти за нуждите на община Стара Загора по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Изготвяне на работни инвестиционни проекти за нуждите на община Стара Загора“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на работен проект…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 04/05/2017Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност, работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора, бул. „М. М. Кусев № 20"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност, работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение "ЗДГС - етап II" за 2 обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГ по ветеринарна медицина "И.П.Павлов"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на…

Горещ телефон
за сигнали