Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1" Решение  13/12/2019, 17:23 Обявление  13/12/2019, 17:23 Документация за участие 13/12/2019, 17:23 Техническа спецификация  13/12/2019, 17:23 Проект на договор  13/12/2019, 17:23 Образци…

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с инвестиционния интерес на община Стара Загора за кандидатстване с…

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП за определяне на стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с кандидатстване на общината за предоставяне на безвъзмездна…

Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост" Решение 27/11/2019, 16:27 Обявление 27/11/2019, 16:27 Документация за участие 27/11/2019, 16:27 Техническа спецификация 27/11/2019, 16:27 Проект на договор 27/11/2019, 16:27 Образци на документи 27/11/2019, 16:27 espd-request 27/11/2019, 16:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора" Решение  22/11/2019 , 14:50 Обявление  22/11/2019 , 14:50 Документация за участие  22/11/2019 , 14:50 Техническо задание  22/11/2019 , 14:50 Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019…

Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ Решение 21/11/2019, 16:50 Обявление 21/11/2019, 16:50 Документация…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение 25/10/2019, 16:13 Обявление 25/10/2019, 16:13 Документация за участие 25/10/2019, 16:13 Проект на договор 25/10/2019, 16:13 Образци на документи 25/10/2019, 16:13  Съобщение за отваряне на ценови…

Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора" Решение 22/10/2019, 14:11 Обявление 22/10/2019, 14:11 Документация за участие 22/10/2019, 14:11 Техническа спецификация 22/10/2019, 14:11 Проект на договор 22/10/2019, 14:11 Образци на документи 22/10/2019, 14:11 espd-request 22/10/2019, 14:11   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора" Решение 17/10/2019, 17:06 Обявление 17/10/2019, 17:06 Документация за участие 17/10/2019, 17:06 Техническа спецификация 17/10/2019, 17:06 Техническо задание 17/10/2019, 17:06 Методика за комплексна оценка 17/10/2019, 17:06 Скица с виза 17/10/2019, 17:06 Проект…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали