Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с увреждания и техните семейства, ЦСРИ…

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, с. Богомилово, общ. Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 15:29 Обявление  17/09/2018 , 15:29 Документация…

Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с тежки множествени увреждания и техните семейства…

Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"" Решение  17/09/2018 , 15:15 Обявление  17/09/2018 , 15:15 Документация за участие  17/09/2018 , 15:15 Техническа спецификация  17/09/2018 , 15:15 Проект на договор  17/09/2018 , 15:15 Образци на документи  17/09/2018 , 15:15 espd-request  17/09/2018 , 15:15 Съобщение за отваряне…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 17:30 Обявление  17/09/2018 , 17:30 Документация за участие  17/09/2018 , 17:30 Проект на договор  17/09/2018 , 17:30 Образци на документи  17/09/2018 , 17:30 Таблица …

Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Конкурс за идеен проект за: Знак „Център на Вселената“" Решение  17/09/2018 , 15:10 Обявление  17/09/2018 , 15:10 Документация за участие  17/09/2018 , 15:10 Техническо задание  17/09/2018 , 15:10 Скица с виза  17/09/2018 , 15:10 Извадка от проект "Антична улица"  17/09/2018 , 15:10 Образци на документи  17/09/2018 , 15:10…

Извършване на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:30 Обявление 11/09/2018, 15:30 Документация за участие 11/09/2018, 15:30 Техническа спецификация 11/09/2018, 15:30 Разрешение за строеж…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:00 Обявление 11/09/2018, 15:00 Документация за участие 11/09/2018, 15:00…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:31 Обявление  03/09/2018 , 17:31 Документация за участие  03/09/2018 , 17:31 Проект на договор  03/09/2018 , 17:31 Образци на документи  03/09/2018 ,…

Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:21 Обявление  03/09/2018 , 17:21 Документация за участие  03/09/2018 , 17:21 Техническа спецификация  03/09/2018 , 17:21 Проект на договор  03/09/2018 , 17:21 Образци на документи  03/09/2018 , 17:21 Изходни данни  03/09/2018…

Горещ телефон
за сигнали