Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда Решение 03/08/2018, 16:51 Обявление 03/08/2018, 16:51 Указания за подготовка на офертата 03/08/2018, 16:51 Методика за комплексна оценка  03/08/2018, 16:51 Техническа спецификация  03/08/2018, 16:51 Проект на договор 03/08/2018, 16:51 Образци 03/08/2018, 16:51 Проект 03/08/2018,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІІ-3326 детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 16:00 Обявление …

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции: Обособена позиция №1 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ…

Извършване на строително- монтажни работи за обект ДГ № 2 Зорница

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 15:50 Обявление  30/07/2018 ,…

Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 5 обособени позиции

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка  на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 5 обособени позиции Обособена позиция 1 „Доставка на употребяван автобус за Дом на инвалида“ Обособена позиция 2 „Доставка на нов специализиран автобус за Дневен център“ Обособена позиция 3 „Доставка на употребяван товарен автомобил…

Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа през 2018-2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2018 - 2020 год.“ Решение  27/07/2018 , 11:55 Обявление  27/07/2018 , 11:55 Документация…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Ст. Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка  на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора" Решение  26/07/2018 , 17:24 Обявление  26/07/2018 , 17:24 Документация за участие  26/07/2018 , 17:24 Техническа спецификация  26/07/2018 , 17:24 espd-request  26/07/2018 , 17:24 Проект на договор  26/07/2018 , 17:24 Образци на документи  26/07/2018 , 17:24   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда в УПИ ХІІ 1885 кв.16а гр.Стара Загора“ Решение 18/07/2018 , 16:35 Обявление 18/07/2018 , 16:35 Документация за участие 18/07/2018 ,…

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“ Решение 13/07/2018 , 17:35 Обявление 13/07/2018 , 17:35 Техническа спецификация 13/07/2018 , 17:35 Указания към участниците 13/07/2018 , 17:35 Методика за комплексна оценка 13/07/2018 , 17:35 Проект на договор 13/07/2018 , 17:35…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ“ Решение 06/07/2018, 11:35 Обявление 06/07/2018, 11:35 Документация за участие 06/07/2018, 11:35 Техническа спецификация 06/07/2018, 11:35 Проект на договор 06/07/2018, 11:35 Образци 06/07/2018,…

Горещ телефон
за сигнали