Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Изготвяне на работни инвестиционни проекти за нуждите на община Стара Загора по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Изготвяне на работни инвестиционни проекти за нуждите на община Стара Загора“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на работен проект…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 04/05/2017Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност, работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора, бул. „М. М. Кусев № 20"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност, работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение "ЗДГС - етап II" за 2 обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГ по ветеринарна медицина "И.П.Павлов"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ТГ „Княз Симеон Търновски"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на…

Реконструкция на водопровод от водоизточник "Долен Беш Бунар" до разпределителната мрежа на кв. "Самара 2" в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция на водопровод от водоизточник "Долен Беш Бунар" до разпределителната мрежа на кв. "Самара 2" в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе"  …

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ” за обект: "Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. "Славянски", гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ” по…

Строителни и монтажни работи по три обособени позиции - физкултурни салони

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Строителни и монтажни работи по три обособени позиции:Обособена позиция 1: Основен ремонт на физкултурен салон и малък физкултурен салон на XIII ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали