Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт - II фаза"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие…

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 за 2 обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по…

Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора…

Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II…

Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 16/01/2017Час: 17:00УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата: 17/01/2017Час: 11:00Място: гр.…

Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ по приоритетни ос 8 „Техническа помощ“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“,…

Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 29/12/2016Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата: 03/01/2017Час: 15:00Място: гр.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали