Реализиране на “Комуникационна стратегия за ускоряване на развитието на туризма в община Стара Загора 2017 – 2021 г.“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Реализиране на “Комуникационна стратегия за ускоряване на развитието на туризма в община Стара Загора 2017 – 2021 г." Решение 21/05/2019, 17:25

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК“ гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК“ гр.Стара Загора Решение 17/05/2019, 14:52 Обявление 17/05/2019, 14:52 Документация за участие 17/05/2019, 14:52 Техническа спецификация 17/05/2019, 14:52 Образци на документи 17/05/2019, 14:52 Образец ЕЕДОП 17/05/2019, 14:52 espd-request 17/05/2019, 14:52   СРОК ЗА…

Доставка на люцерново сено за изхранване на тревопасни животни в Зоопарк – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на люцерново сено за изхранване на тревопасни животни в Зоопарк – Стара Загора" Решение 16/05/2019, 17:16 Обявление 16/05/2019, 17:16 Документация за участие 16/05/2019, 17:16 Техническа спецификация 16/05/2019, 17:16 Проект на договор 16/05/2019, 17:16 Образци на документи 16/05/2019, 17:16 Образец ЕЕДОП 16/05/2019, 17:16 espd-request 16/05/2019, 17:16 СРОК ЗА…

Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“ Обособена позиция № 2: „Доставка…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА” Решение  07/05/2019 , 16:12 Обявление  07/05/2019 , 16:12 Документация за участие  07/05/2019 , 16:12 Техническа спецификация  07/05/2019 , 16:12 Проект  07/05/2019 , 16:12 Проект - външна канализация  07/05/2019 , 16:12 Количествено -…

Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора” Решение  07/05/2019 , 15:43 Обявление  07/05/2019 , 15:43 Документация за участие  07/05/2019 , 15:43 Техническо спецификация  07/05/2019 , 15:43 Проект на договор  07/05/2019…

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020” Решение  03/05/2019 , 16:25 Обявление 03/05/2019 , 16:25 Документация за участие  03/05/2019 , 16:25 Технически спецификации 03/05/2019 , 16:25 Проект на…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - доставка на канцеларски материали във връзка със списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Обособена позиция № 2…

Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора” Решение  16/04/2019, 17:20 Обявление 16/04/2019, 17:20 Документация за участие  16/04/2019, 17:20 Техническо задание 16/04/2019, 17:20 Проект на договор  16/04/2019, 17:20 Образци на документи  16/04/2019, 17:20 Образец ЕЕДОП 16/04/2019, 17:20 espd-request 16/04/2019, 17:20 Изходни…

Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в  растеж” 2014-2020“” Решение 11/04/2019, 17:16 Обявление 11/04/2019, 17:16 Документация за участие 11/04/2019, 17:16 Техническа спецификация 11/04/2019, 17:16 Проект на договор 11/04/2019, 17:16 Образци на документи…

Горещ телефон
за сигнали