Извършване на строително- монтажни работи за обект ДГ № 2 Зорница

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 15:50 Обявление  30/07/2018 ,…

Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 5 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка  на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 5 обособени позиции Обособена позиция 1 „Доставка на употребяван автобус за Дом на инвалида“ Обособена позиция 2 „Доставка на нов специализиран автобус за Дневен център“ Обособена позиция 3 „Доставка на употребяван товарен автомобил за…

Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа през 2018-2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2018 - 2020 год.“ Решение  27/07/2018 , 11:55 Обявление  27/07/2018 , 11:55 Документация…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Ст. Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка  на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора" Решение  26/07/2018 , 17:24 Обявление  26/07/2018 , 17:24 Документация за участие  26/07/2018 , 17:24 Техническа спецификация  26/07/2018 , 17:24 espd-request  26/07/2018 , 17:24 Проект на договор  26/07/2018 , 17:24 Образци на документи  26/07/2018 , 17:24 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда в УПИ ХІІ 1885 кв.16а гр.Стара Загора“ Решение 18/07/2018 , 16:35 Обявление 18/07/2018 , 16:35 Документация за участие 18/07/2018 ,…

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“ Решение 13/07/2018 , 17:35 Обявление 13/07/2018 , 17:35 Техническа спецификация 13/07/2018 , 17:35 Указания към участниците 13/07/2018 , 17:35 Методика за комплексна оценка 13/07/2018 , 17:35 Проект на договор 13/07/2018 , 17:35…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ“ Решение 06/07/2018, 11:35 Обявление 06/07/2018, 11:35 Документация за участие 06/07/2018, 11:35 Техническа спецификация 06/07/2018, 11:35 Проект на договор 06/07/2018, 11:35 Образци 06/07/2018,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1,…

Извършване на СМР, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ" Решение 05/07/2018, 14:35 Обявление 05/07/2018, 14:35 Документация за участие 05/07/2018, 14:35 Техническа спецификация 05/07/2018, 14:35 Количествено-стойностни сметки 05/07/2018, 14:35 Образци…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР…

Горещ телефон
за сигнали