Проектиране и упражняване на авторски надзор за обекти на територията на гр. Стара Загора по три обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции

Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 66 „Детски рай”, УПИ Ідетска градина, кв. 222, гр. Стара Загора”

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Самара”, гр. Стара Загора“

Обособена позиция № 3: „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на VII СОУ „Христо Ботев”, гр. Стара Загора"


Решение  24/07/2019 , 12:10

Обявление  24/07/2019 , 12:10

Документация за участие  24/07/2019 , 12:10

Техническа задание ЦДГ № 66 "Детски рай"  24/07/2019 , 12:10

Техническо задание ОУ "Самара"  24/07/2019 , 12:10

Техническо задание СОУ "Христо Ботев"  24/07/2019 , 12:10

Проект на договор  24/07/2019 , 12:10

ЦДГ № 66 "Детски рай"  24/07/2019 , 12:10

ОУ "Самара"  24/07/2019 , 12:10

СОУ "Христо Ботев"  24/07/2019 , 12:10

Образци на документи  24/07/2019 , 12:10

espd-request  24/07/2019 , 12:10

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/08/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 01/08/2019, 16:30

Разяснение по процедурата  07/08/2019 , 15:52


Съобщение за отваряне на ценови оферти 29/08/2019, 16:39


Протокол № 1 11/09/2019,  17:04

Протокол № 2 11/09/2019,  17:04

Протокол № 3 11/09/2019,  17:04

Решение № 10-00-1843 11/09/2019, 17:05

Горещ телефон
за сигнали