Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020"

Решение 136.15 KB 28/02/2018, 16:07

Обявление 176.62 KB 28/02/2018, 16:07

Документация за участие 652.87 KB 28/02/2018, 16:07

Техническа спецификация 400.26 KB 28/02/2018, 16:07

Проект на договор 637.15 KB 28/02/2018, 16:07

Образци на документи 126.62 KB 28/02/2018, 16:07СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/04/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/04/2018
Час: 11:00

Горещ телефон
за сигнали