Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Ст. Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Ст. Загора“


Решение 133.29 KB 14/09/2016, 17:08

Обявление 174.27 KB 14/09/2016, 17:08

Документация за участие 670.89 KB 14/09/2016, 17:08

Техническа спецификация 259.17 KB 14/09/2016, 17:08

Образци на документи 290 KB 14/09/2016, 17:08

Количествено - стойностна сметка за обект: "Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. Три чучура 48.02 KB 14/09/2016, 17:08

КСС за обект: "Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. Три чучура - сградно канализационно отклонение 13.79 KB 14/09/2016, 17:08

Инвестиционен проект 4.28 MB 14/09/2016, 17:11

Подобект 1 118.21 MB 14/09/2016, 17:11

Подобект 2 64.44 MB 14/09/2016, 17:11

Подобект 3 90.8 MB 14/09/2016, 17:11

Подобект 4 168.22 MB 14/09/2016, 17:13

Подобект 5 144.72 MB 14/09/2016, 17:12

 

Разяснение по процедурата 117.05 KB 28/09/2016, 15:42

Разяснение по процедурата 127.83 KB 30/09/2016, 09:52

Разяснение по процедурата 153.5 KB 30/09/2016, 16:34

Разяснение по процедурата 324.96 KB 07/10/2016, 16:33

Съобщение за отваряне на ценови оферти 110.63 KB 01/11/2016, 16:16

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/10/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/10/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Протокол № 1 173.79 KB 21/10/2016, 16:09

Протокол № 2 239.07 KB 22/11/2016, 17:26

Протокол № 3 148.76 KB 22/11/2016, 17:26

 

Решение

Решение № 10-00-2442 660.8 KB 22/11/2016, 17:28

 

Договор

Договор № 2709  27/09/2018 , 13:57

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 13:57

Приложение - техническо предложение 1 част  27/09/2018 , 13:57

Приложение - техническо предложение 2 част  27/09/2018 , 13:57

Диаграма на механизацията  27/09/2018 , 13:57

Диаграма на работната сила  27/09/2018 , 13:57

Времеви график за изпълнение 1 част  27/09/2018 , 13:57

Времеви график за изпълнение 2 част  27/09/2018 , 13:57

Времеви график за изпълнение 3 част  27/09/2018 , 13:57

Времеви график за изпълнение 4 част  27/09/2018 , 13:57

Времеви график за изпълнение 5 част  27/09/2018 , 13:57

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали