СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334а, УПИ IX-7152 и УПИ VI-7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора"

Решение  02/08/2019, 15:10

Обявление  02/08/2019, 15:10

Документация за участие  02/08/2019, 15:10

Техническа спецификация  02/08/2019, 15:10

Разрешение за строеж  02/08/2019, 15:10

Проект  02/08/2019, 15:10

Количествено - стойностна сметка  02/08/2019, 15:10

Образци на документи  02/08/2019, 15:10

Образец ЕЕДОП  02/08/2019, 15:10

espd-request  02/08/2019, 15:10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 11:00


Решение за изменение на сроковете  09/09/2019 , 16:21

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/09/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/09/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 17:10

Решение за прекратяване на процедурата 05/11/2019, 16:49

Горещ телефон
за сигнали