СМР по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/  и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“, кв.455, кв.455А, кв.455Б, кв.455В, кв.455Г, гр. Стара Загора“


Решение  05/08/2019, 15:25

Обявление  05/08/2019, 15:25

Документация за участие  05/08/2019, 15:25

Техническа спецификация  05/08/2019, 15:25

КСС - водопроводи II подетап  05/08/2019, 15:25

КСС - канализация II подетап  05/08/2019, 15:25

КСС помощни сметки  05/08/2019, 15:25

Образци на документи  05/08/2019, 15:25

Проект кв. "Самара 1" и "кв. Самара 2"  05/08/2019, 15:25

Проект кв. "Самара 1"  05/08/2019, 15:25

espd-request  05/08/2019, 15:25

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/09/2019
Час: 10:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 16:54

Разяснение по процедурата 23/08/2019, 16:15


Протокол 1  11/09/2019, 16:52


Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/09/2019, 15:35

Протокол за разглеждане на техническите предложения  11/10/2019 , 15:13

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  11/10/2019 , 15:13

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  11/10/2019 , 15:13

Решение № 10-00-2144  11/10/2019 , 15:13

Горещ телефон
за сигнали