Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. следните сгради:

1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
5: Жилищна сградагр. Стара Загора, ул. "Слънчева" №6“

Решение 144.38 KB 08/09/2016, 17:26


Доклад 132.64 KB 21/09/2016, 15:53

Протокол 132.32 KB 21/09/2016, 15:53

Решение № 10-00-1959 152.61 KB 21/09/2016, 15:53 

 

Договор № 2180 2.36 MB 06/10/2016, 16:23

Приложение - ценово предложение 66.13 KB 06/10/2016, 16:23

Приложение - техническо предложение  457.77 KB 06/10/2016, 16:23

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали