Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора"


Решение 17/07/2019, 17:10

Обявление 17/07/2019, 17:10

Документация за участие 17/07/2019, 17:10

Техническа спецификация 17/07/2019, 17:10

Проект на договор 17/07/2019, 17:10

Образци 17/07/2019, 17:10

espd-request  17/07/2019, 17:10

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/08/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 12/08/2019, 16:38

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 05/09/2019, 12:15

Протокол за разглеждане на техническите предложения 05/09/2019, 12:15

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 05/09/2019, 12:15

Протокол за класиране на участниците 05/09/2019, 12:15

Решение за избор на изпълнител 05/09/2019, 12:15

Договор № 2005  27/11/2019 , 15:37

Горещ телефон
за сигнали