Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции“ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Одринска епопея“ №5, вх.“0“, „А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.69, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 32 , вх."А", "Б", "В".
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 33, вх."0", "А","Б","В"“

 

Решение 138.96 KB 23/08/2016, 17:26

Обявление 213.92 KB 23/08/2016, 17:26

Документация за участие 1.68 MB 23/08/2016, 17:26

Образци на документи 283 KB 23/08/2016, 17:26

Съобщение за отваряне на ценови оферти 126.4 KB 19/10/2016, 17:00СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/09/2016
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/09/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 1 162.24 KB 10/11/2016, 15:37

Протокол 2 217.24 KB 10/11/2016, 15:37

Протокол 3 120 KB 10/11/2016, 15:37

Протокол 4 169.35 KB 10/11/2016, 15:37

 

Решение

Решение № 10-00-2364 141.88 KB 10/11/2016, 15:37

 

Договори

Обособена позиция № 1

Договор № 478  643.81 KB 25/05/2017, 14:52

Приложение - ценово предложение  41.75 KB  25/05/2017, 14:52

Приложение - техническо предложение  1.04 MB  25/05/2017, 14:52

 

Обособена позиция № 2

Договор № 479  670.63 KB 25/05/2017, 14:52

Приложение - ценово предложение 41.75 KB  25/05/2017, 14:52

Приложение - техническо предложение  1.04 MB  25/05/2017, 14:52

 

Обособена позиция № 3

Договор № 480  693.09 KB 25/05/2017, 14:52

Приложение - ценово предложение 41.75 KB  25/05/2017, 14:52

Приложение - техническо предложение  1.04 MB  25/05/2017, 14:52

 

Обособена позиция № 4

Договор № 481  683.03 KB 25/05/2017, 14:52

Приложение - ценово предложение 41.75 KB  25/05/2017, 14:52

Приложение - техническо предложение  1.04 MB  25/05/2017, 14:52

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали