Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 4 (четири) обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №33 , вх.“0“, „А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.77 , вх.“0“, „А“, "Б", "В";
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. №56, вх. 0, вх. А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“ бл. №18, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В““

Решение 222.76 KB 26/08/2016, 17:16

Обявление 344.13 KB 26/08/2016, 17:16

Документация за участие 1.72 MB 26/08/2016, 17:16

Образци на документи 281 KB 26/08/2016, 17:16

 

Разяснение по процедурата 128.84 KB 09/09/2016, 14:58

Документация за участие 1.71 MB 09/09/2016, 15:00

 

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.77 , вх.“0“, „А“, "Б", "В";
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. №56, вх. 0, вх. А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“ бл. №18, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. 0, вх. А, вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх. Ж“ 


Съобщение за отваряне на ценови оферти 128.67 KB 19/10/2016, 16:56СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/09/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/09/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 158.39 KB 28/11/2016, 15:26

Протокол № 2 201.75 KB 28/11/2016, 15:26

Протокол № 3 130.98 KB 28/11/2016, 15:26

Протокол № 4 153.77 KB 28/11/2016, 15:26

 

Решение

Решение № 10-00-2525 144.52 KB 28/11/2016, 15:26

 

Договори

Обособена позиция № 1

Договор № 602 - Обособена позиция № 1 663.01 KB 25/05/2017, 14:59

Допълнително споразумение № 1198 - Обособена позиция № 1 105.26 KB 11/07/2017, 15:53

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:17

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 11:17

 

Обособена позиция № 2

Договор № 568 - Обособена позиция № 2 658.09 KB 25/05/2017, 14:59

Допълнително споразумение № 1248 - Обособена позиция № 2 101.77 KB 11/07/2017, 15:53

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:17

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 11:17

 

Обособена позиция № 3

Договор № 830 - Обособена позиция № 3 654.91 KB 25/05/2017, 14:59

Допълнително споразумение № 1196 - Обособена позиция № 3 103.74 KB 11/07/2017, 15:53

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:17

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 11:17

 

Обособена позиция № 4

Договор № 596 - Обособена позиция № 4 649.89 KB 25/05/2017, 14:59

Допълнително споразумение № 1251 - Обособена позиция № 4 102.54 KB 11/07/2017, 15:53

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:17

Приложение - техническо предложение  27/09/2018 , 11:17

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали