Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по пет обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по пет обособени позиции“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. №103, вх. 0, вх. А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №16, вх. 0, вх. А, вх. Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов” №18, вх. 0, вх. А, вх. Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №31 , вх.“0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №33 , вх.“0“, „А“;“

Решение 224.03 KB 26/08/2016, 17:21

Обявление 352.14 KB 26/08/2016, 17:21

Документация за участие 2.09 MB 26/08/2016, 17:21

Образци на документи 281 KB 26/08/2016, 17:21

Съобщение за отваряне на ценови оферти 127.01 KB 19/10/2016, 16:53СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/09/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/09/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 155.48 KB 10/11/2016, 15:56

Протокол № 2 192.45 KB 10/11/2016, 15:56

Протокол № 3 130.35 KB 10/11/2016, 15:56

 

Решение

Решение № 10-00-2365 145.7 KB 10/11/2016, 15:56

 

Договори

Обособена позиция № 1

Договор № 600 - Обособена позиция № 1 658.77 KB 25/05/2017, 15:05

Допълнително споразумение № 1197 - Обособена позиция № 1 104.37 KB 11/07/2017, 16:02

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:33

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  27/09/2018 , 11:33

 

Обособена позиция № 2

Договор № 566 - Обособена позиция № 2 603.67 KB 25/05/2017, 15:05

Допълнително споразумение № 1250 - Обособена позиция № 2 97.58 KB 11/07/2017, 16:02

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:33

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  27/09/2018 , 11:33

 

Обособена позиция № 3

Договор № 567 - Обособена позиция № 3 659.46 KB 25/05/2017, 15:05

Допълнително споразумение № 1247 - Обособена позиция № 3 101.78 KB 11/07/2017, 16:02

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:33

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  27/09/2018 , 11:33

 

Обособена позиция № 4

Договор № 601 - Обособена позиция № 4 647.64 KB 25/05/2017, 15:05

Допълнително споразумение № 1249 - Обособена позиция № 4 102.48 KB 11/07/2017, 16:02

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:33

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  27/09/2018 , 11:33

 

Обособена позиция № 5

Договор № 598 - Обособена позиция № 5 652.75 KB 25/05/2017, 15:05

Допълнително споразумение № 1049 - Обособена позиция № 5 103.27 KB 11/07/2017, 16:02

Приложение - ценово предложение  27/09/2018 , 11:33

Приложение - предложение за изпълнение на поръчката  27/09/2018 , 11:33

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали