Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.“ по 5 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.“ по 5 обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сградагр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ил. "Слънчева" №6"


Решение 138.8 KB 03/06/2016, 17:02

Обявление 221.32 KB 03/06/2016, 17:02

Документация за участие 772.84 KB 03/06/2016, 17:02

Образци на документи 277.5 KB 03/06/2016, 17:02

Съобщение за отваряне на ценови оферти 129.32 KB 15/07/2016, 14:34

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/06/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/06/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 1  128.42 KB 26/07/2016, 11:03

Протокол 2 116.04 KB 26/07/2016, 11:03

Протокол 3  139.22 KB 26/07/2016, 11:03

 

Решение

Решение 10-00-1528 от 25.07.2016 г. 200 KB 26/07/2016, 11:03

 

Договор

Обособена позиция № 1

Договор № 1991  639.97 KB  02/09/2016, 15:14

Приложение - ценово предложение  44.63 KB  02/09/2016, 15:14

Приложение - техническо предложение  208.62 KB  02/09/2016, 15:14

 

Обособена позиция № 2

Договор № 1980  666.58 KB  02/09/2016, 15:17

Приложение - ценово предложение  54.56 KB  02/09/2016, 15:17

Приложение - техническо предложение  98.39 KB  02/09/2016, 15:17

 

Обособена позиция № 4

Договор № 1978  655.93 KB  02/09/2016, 15:20

Приложение - ценово предложение  36.64 KB  02/09/2016, 15:20

Приложение - техническо предложение  450.74 KB  02/09/2016, 15:20

 

Обособена позиция № 5

Договор № 1992  672.32 KB  03/09/2016, 17:09

Приложение - ценово предложение  40.49 KB  03/09/2016, 17:09

Приложение - техническо предложение  91.04 KB  03/09/2016, 17:09

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали