Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект нова визия на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Решение 27/12/2019, 17:06

Обявление 27/12/2019, 17:06

Документация за участие 27/12/2019, 17:06

Техническа спецификация 27/12/2019, 17:06

Проект на договор 27/12/2019, 17:06

Образци на документи 27/12/2019, 17:06

Образец ЕЕДОП 27/12/2019, 17:06

espd-request 27/12/2019, 17:06

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 10/02/2020, 16:31


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/03/2020 , 13:47

Съобщение 23/03/2020, 15:40


Протокол за разглеждане на техническите предложения  04/05/2020, 16:53

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  04/05/2020, 16:53

Протокол  04/05/2020, 16:53

Решение № 10-00-1275 за избор на изпълнител  04/05/2020, 16:53


Договор 24/07/2020, 17:10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали