Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект нова визия на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

Решение 27/12/2019, 17:06

Обявление 27/12/2019, 17:06

Документация за участие 27/12/2019, 17:06

Техническа спецификация 27/12/2019, 17:06

Проект на договор 27/12/2019, 17:06

Образци на документи 27/12/2019, 17:06

Образец ЕЕДОП 27/12/2019, 17:06

espd-request 27/12/2019, 17:06

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 10/02/2020, 16:31


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/03/2020 , 13:47

Съобщение 23/03/2020, 15:40


Протокол за разглеждане на техническите предложения  04/05/2020, 16:53

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  04/05/2020, 16:53

Протокол  04/05/2020, 16:53

Решение № 10-00-1275 за избор на изпълнител  04/05/2020, 16:53


Договор 24/07/2020, 17:10

Горещ телефон
за сигнали