Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора"

Решение 219.98 KB 06/12/2016, 17:16 

Обявление 314.67 KB 06/12/2016, 17:16

Документация за участие 549.99 KB 06/12/2016, 17:16

Техническа спецификация 225.29 KB 06/12/2016, 17:16

Проект на договор 210.2 KB 06/12/2016, 17:16

Образци на документи 313 KB 06/12/2016, 17:16

Съобщение за отваряне на ценови оферти 114.83 KB 16/01/2017, 16:50СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2016
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/01/2017
Час: 15:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 123.49 KB 10/02/2017, 17:09

Протокол № 2 106.72 KB 10/02/2017, 17:09

Протокол № 3 110.44 KB 10/02/2017, 17:09

Протокол № 4 150.64 KB 10/02/2017, 17:09

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-204  129.31 KB 10/02/2017, 17:09

 

ДОГОВОР

Договор № 432 404.78 KB 29/03/2017, 16:14

 

Приложения

Приложение - Ценово предложение 117.18 KB 29/03/2017, 16:15

Приложение - Техническо предложение 281 KB 29/03/2017, 16:15

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали